Phòng chống côn trùng đốt

Author: | Posted in Tin tức No comments

Nhiều căn bệnh nguy hiểm do côn trùng đốt gây ra vì vậy cần phải có những biện pháp sử dụng để phòng trống. có nhiều phương pháp sử dụng: sử dụng các tác nhân sinh học, sử dụng hoá chất xua – diệt côn trùng, cải tạo và thay đổi môi trường…trong đó biện pháp sử dụng hoá chất xua, phòng chống mối hiệu quả – diệt côn trùng được sử dụng phổ biến.

1.Sử dụng các hóa chất xua-diệt côn trùng

Các hoá chất sử dụng xua đuổi côn trùng có thể chia thành 2 loại: Hoá chất xua và Hoá chất diệt.

Những năm gần đây, nhóm hóa chất pyrethroid được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế và gia dụng vì các ưu điểm sau:

  • Hiệu lực diệt côn trùng mạnh, nhanh.
  • Ít gây độc hại cho con người , ít gây ô nhiễm môi trường
  • Tác đụng tồn lưu kéo dài
  • Hình thức sử dụng phong phú

Các hoá chất thuộc nhóm này thường được sử dụng là peltamethrin ,permethrin, alpha-cypermethrin lambdacyhalothrin, pynamin, cyfluthrin…

2.Sử dụng chất ức chế sinh trưởng

Loại chất ức chế này nhằm ngăn chặn không cho bọ gậy phát triển nhanh. Các chất này có độc tính thấp với cá và côn trùng ,chim pha trưởng thành, nhưng có độc tính cao với các côn trùng giai đoạn trước trưởngthành và với cua,tôm.

Trong thực tế, các chất này ít được sử dụng trong việc phòng chống véc tơ sốt rét, nhưng lại rất hiệu quả khi sử dụng để phòng chống bọ gậy của những loài véc tơ mà giai đoạn trưởng thành đã kháng với các hóa chất diệt côn trùng của cong ty diet moi tai ha noi .

Hợp chất này được chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm chất ức chế sinh trưởng, ngăn chặn quátrình sinh trưởng của bọ gậy và quăng, cản trở không cho bọ gậy phát triển thành quăng và quăng thành muỗi. Đại diện của nhóm này là methoprene. Chế phẩm này được sản xuất dưới dạng bánh. Có thể thả bánh này xuống lưu vực sông, đầm nước ngọt kênh mương, thùng đấu để diệt ấu trùng muỗi.

+ Nhóm ức chế tổng hợp kitin, ngăn cản sự lột xác làm cho bọ gậy và quăng không thể lột xác để phát triển sang giai đoạn tiếp theo.Trong nhóm này có các sản phẩm triflumuton,diflubenzuron, và mới đây nhất là novaluron.