Đảo Necker Đảo Necker, quần đảo British Virgin, lãnh thổ thuộc Anh: Tỷ phú Richard Branson. là người đã bỏ ra 10 triệu đô để biến hoàn đảo hoang này trở thành một trong những hòn đảo đẹp nhất trên thế giới thuộc về tư nhân. nơi đây có