Cung điện Hoàng Gia Hua Hiin ngày xưa là một làng chài nhỏ, ít người biết tới, đúng hơn là không có giá trị trên bản đồ Thái Lan. Tuy nhiên vào năm 1920, vua Rama 7 đã tới làng chài này cùng với gia đình để nghỉ dưỡng.