Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đang ngày một vươn mình ra thế giới bên ngoài, vì điều kiện ngày một phát triển mà các thành phố lớn ở khu vực cũng phát triển mạnh. với giá cả vừa phải trong năm 2016 thì đây là