Với phần một trôi qua chúng ta đã tìm hiểu về ba địa điểm du lịch tâm linh đông đúc nhất tại Việt Nam là Chùa Một Cột, Chùa Hương và Yên Tử rồi. Giờ đến loạt bài thứ hai chúng ta tiếp tục khám phá ba địa điểm